Đang tải...

Dāstān-i Amīr Ḥamzā Ṣahib-i qirān 4,2 Īraj-nāmah

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Faiḍī, Abu-'l-Faiḍ Ibn-Mubārak (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor Press , 1893
Ghi chú tác giả:Abu'l-Faiḍ Faiḍī. [Übers.:] Taṣadduq Ḥusain
Provenance:Universitätsbibliothek Tübingen
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., Urdu