Trích dẫn APA

Muḥammad Akbar Arzānī. (1905). Mufarriḥ al-qulūb. Lakhnau: Munšī Nȧwal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Muḥammad Akbar Arzānī. Mufarriḥ Al-qulūb. Lakhnau: Munšī Nȧwal Kišūr, 1905.

Trích dẫn MLA

Muḥammad Akbar Arzānī. Mufarriḥ Al-qulūb. Lakhnau: Munšī Nȧwal Kišūr, 1905.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.