Trích dẫn APA

Ibrāhīm Ḥusainī Saiyid, & Dayāl, B. (1910). Cahal masāʾil. [Lucknow]: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ibrāhīm Ḥusainī Saiyid, và Bhagvān Dayāl. Cahal Masāʾil. [Lucknow]: Naval Kišor, 1910.

Trích dẫn MLA

Ibrāhīm Ḥusainī Saiyid, và Bhagvān Dayāl. Cahal Masāʾil. [Lucknow]: Naval Kišor, 1910.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.