Đang tải...

Cahal masāʾil

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ibrāhīm Ḥusainī Saiyid (Tác giả)
Tác giả khác: Dayāl, Bhagvān (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lucknow] : Naval Kišor , [1910]
Ghi chú tác giả:Saiyid Muḥammad Ibrāhīm Ṣāḥib Ḥusainī. Munšī Bhagvān Dayāl
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:8 S.