Đang tải...

Ḥālāt-i Ḥayāt-i Mahārāj Sūr Dās ʿurf Sūr

Biography of the Braj poet Surdas

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Braj
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1917
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Ḥālāt-i Ḥayāt-i Mahārāj Sūr Dās ʿurf Sūr
Ghi chú tác giả:Munšī Debī Prašād Bašāš
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Biography of the Braj poet Surdas
Mô tả sách:The critical, biographical sections of the text are in Urdu (Arabic script); the quotations from Sur's poetry are in the original Braj (Nagari script); the Braj poetry is at times translated (tarjumah) and at times abridged in prose (khulasa). - In arab. Schrift, Urdu und in Devanagari-Schrift, Braj
Mô tả vật lý:26, 4 S.