Trích dẫn APA

(1918). Bahāristān-i suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bahāristān-i Suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor, 1918.

Trích dẫn MLA

Bahāristān-i Suẖan. Lakhnaʾū: Munšī Naval Kišor, 1918.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.