Đang tải...

Bahāristān-i suẖan

Poems by Imām Bak̲h̲sh Nāsik̲h̲, 1772-1838, K̲h̲vājah Ḥaidar ʻAlī Ātish Lakhnavī, 1778-1846, and Ābād, Urdū poets. Autoren nicht auf dem Titelblatt erwähnt, werden jedoch über den Gedichten genannt.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1918
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Nāsiẖ; Ātiš; Ābād]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Poems by Imām Bak̲h̲sh Nāsik̲h̲, 1772-1838, K̲h̲vājah Ḥaidar ʻAlī Ātish Lakhnavī, 1778-1846, and Ābād, Urdū poets. Autoren nicht auf dem Titelblatt erwähnt, werden jedoch über den Gedichten genannt.
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu und Persisch
Mô tả vật lý:230, 4 S.