Đang tải...

Qiṣṣah-i Rūmiyū aur Jūliyiṭ : yih Angrezī kitāb Ṭels frām Sikspīr kī majmūʿah-i afsānah-i dilpaz̲īr ...

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shakespeare, William (Tác giả)
Tác giả khác: Aḥsānallāh, Muḥammad (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , [circa 1890]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Qiṣṣah-i Rūmiyū aur Jūliyiṭ
Ghi chú tác giả:Maulavī Muḥammad Aḥsānallāh ...
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:22 S.