Đang tải...

H̱ūbī-i qismat

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Vajāhat Ḥusain Naqvī-al-Jāʾisī (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1923
Phiên bản:2. bār
Các quyển sách có liên quan:Onlineausgabe u.d.T.: H̱ūbī-i qismat
Ghi chú tác giả:Vajāhat Ḥusain Naqvī-al-Jāʾisī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:222, 4 S.