Đang tải...

T̤arīqah-i taʿlīm-i zabān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Narāʾin, Indar (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1946
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:muṣannifah-i Indar Narāʾin Avasthī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:392 S. Ill.