Trích dẫn APA

Iqbal, M., & Šujāʿ Aḥmad. (1929). Urdū kūrs: Chaṭṭī jamāʿat ke liʾe (5. bār.). Lāhaur: Panjāb Ārṭ Pres.

Trích dẫn kiểu Chicago

Iqbal, Muhammad, và Šujāʿ Aḥmad. Urdū Kūrs: Chaṭṭī Jamāʿat Ke Liʾe. 5. bār. Lāhaur: Panjāb Ārṭ Pres, 1929.

Trích dẫn MLA

Iqbal, Muhammad, và Šujāʿ Aḥmad. Urdū Kūrs: Chaṭṭī Jamāʿat Ke Liʾe. 5. bār. Lāhaur: Panjāb Ārṭ Pres, 1929.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.