Trích dẫn APA

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. (1913). Ṣaḥīfah-i nāmī: H̱ulāṣah-i šarḥ-i muʿammā-i Jāmī (1. bār.). Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. Ṣaḥīfah-i Nāmī: H̱ulāṣah-i Šarḥ-i Muʿammā-i Jāmī. 1. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1913.

Trích dẫn MLA

Muḥammad Yūsuf H̱ān Afsūn Banārisī. Ṣaḥīfah-i Nāmī: H̱ulāṣah-i Šarḥ-i Muʿammā-i Jāmī. 1. bār. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1913.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.