Đang tải...

Mabādī al-ḥisāb manẓūm

Primer of arithmetic in which each type of calculation is introduced and explained through versified mnemonics

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sahāy, Bābū Gobind (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1879
Phiên bản:1. martabah
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Mabādī al-ḥisāb manẓūm
Ghi chú tác giả:Bābū Gobind Sahāy Ṣāḥib
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Primer of arithmetic in which each type of calculation is introduced and explained through versified mnemonics
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:114 S.