Trích dẫn APA

Rangīn, S. Y. H. (1925). Faras-nāmah-i Rangīn. Lakhnaʾū: Naval Kišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Rangīn, Saʿādat Yār Ḫān. Faras-nāmah-i Rangīn. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1925.

Trích dẫn MLA

Rangīn, Saʿādat Yār Ḫān. Faras-nāmah-i Rangīn. Lakhnaʾū: Naval Kišor, 1925.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.