Đang tải...

Talāš-i ḥaqq

Work on moral and ethical matters and on such Hindu ritual matters as bhakti and pati vrata

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rām Caran Lāl (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1930
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Talāš-i ḥaqq
Ghi chú tác giả:muṣannafah-i Bābū Rām Caran Lāl
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Work on moral and ethical matters and on such Hindu ritual matters as bhakti and pati vrata
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:4, 366 S.