Đang tải...

Urdū kā qāʾidah : silsilah-i qadīm laṛkoṉ aur laṛkiyoṉ ke liʾe

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lāhaur : Anjuman-i Ḥimāyat-i Islām , 1936
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:32 S.