Đang tải...

Qaṣāʾid-i Ẓahīr Fāryābī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fāryābī, Zahīr (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , 1926
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Qaṣāʾid
Ghi chú tác giả:Abū Naṣr Fāryābī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch
Mô tả vật lý:208, 4 S. 23 cm