Đang tải...

Ṣafīr-i bulbul wa ṣiḥat-nāma

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAlawī, ʿAbdallāh Ḫān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1882
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Ṣafīr-i bulbul wa ṣiḥat-nāma
Ghi chú tác giả:Maulawī ʿAbdallāh Ḫān ʿAlawī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - Enth.: "Ṣiḥat-nāma"
Mô tả vật lý:50, 44, 4 S.