Đang tải...

Ruqʿāt-i Amānallāh Ḥusainī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amānallāh Ḥusainī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾu : Nawal Kišūr , 1889
Phiên bản:7. bār
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch. - Briefe von Amānallāh
Mô tả vật lý:40 S.