Đang tải...

Rāmabinayabāṭikā : jisameṃ Saccidānanda Ānandakanda Śrīrāmacandrajīke viśeṣa rītise anekaprakārake rāgoṅke dvārā atyanta lalitapada varṇana kiye gaye haiṃ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jānakīprasāda (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Awadhi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1897
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:jisako ... Jānakīprasādajīne ... racanā kiyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In Devanagari-Schr., Avadhi. - Hymns to Rama, with commentaries on Raga, in Hindi
Mô tả vật lý:37 S.