Trích dẫn APA

Ṣahbāʾī, I. B. (1886). Šarḥ-i Mīnā Bāzār (2. bār.). Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ṣahbāʾī, Imām Baẖš. Šarḥ-i Mīnā Bāzār. 2. bār. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1886.

Trích dẫn MLA

Ṣahbāʾī, Imām Baẖš. Šarḥ-i Mīnā Bāzār. 2. bār. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1886.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.