Đang tải...

Mufarriḥ al-qulūb : Gīḍarnāma mulaqqab bah Gītak Damnak

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Tāǧ-ad-Dīn (Thông dịch viên, Übers.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Sanskrit
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1890
Phiên bản:5. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[Tāǧ-ad-Dīn Muftī al-Makkī az zabān-i hindī dar fārsī āwarda]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch
Mô tả vật lý:80 S. 26 cm