Đang tải...

Nairang-i ʿišq : maʿrūf ba Maṯnawī-i Ġanīmat

Classical extended narrative poem

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġanīmat, Muḥammad Akram (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , 1926
Phiên bản:6. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ġanīmat
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Classical extended narrative poem
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - Poem. - Erscheinungsjahr gemäß Kolophon 1925, gemäß Titelseite 1926
Mô tả vật lý:4, 92 S. 29 cm