Yüklüyor......

Maǧmūʿa-i rasāʾil : Čār bāġ-i bahār ābād-i taṣawwuf wa sulūk yaʿnī maǧmūʿa-i čahār risāla tarjumah-i bīdānat sār naql az sanskrit ba-zabān-i fārsī ba-tarāǧim-i muḫtalif az qudamā-i bāstānī čašanī andūz-i ḥālāt wa ʿirfān-i tauḥīd ramzšinās sawād-i bayāḍ ba-taḥrīr wa tafrīd

4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Asıl Yazarlar: Bīdab (Yazar)
Bašaṭ (Yazar)
Rāmčandar (Yazar)
Diğer Yazarlar: Sāʾīṉ, Srī Swāmī (Çevirmen, Übers.)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Persian
Sanskrit
Baskı/Yayın Bilgisi: Lakhnaʾū : Nawal Kišūr , [1885]
Edisyon:2. bār
Konular:
İlgili Kayıtlar:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Maǧmūʿa-i rasāʾil
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Diğer Bilgiler
Özet:4 mystic tracts: Risāla-i šāriq al-maʿrifa, adapted from the Bhagavadgītā and Yogavāsiṣṭha; Risāla-i aṭwār dar ḥall-i asrār; Risāla-i Rāmʹgītā; Masṯnawī-i Rāy Čandarbhān Brahman
Diğer Bilgileri:In arab. Schrift, pers
Fiziksel Özellikler:116, 4 S. 22 cm