Trích dẫn APA

Aḥmad, M. (1871). Gulzār-i ʿaǧam. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr.

Trích dẫn kiểu Chicago

Aḥmad, Maqbūl. Gulzār-i ʿaǧam. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1871.

Trích dẫn MLA

Aḥmad, Maqbūl. Gulzār-i ʿaǧam. Lakhnaʾū: Nawal Kišūr, 1871.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.