Đang tải...

Ḫāristān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Maǧd-ad-Dīn Mullā (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , [1911]
Phiên bản:4. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Ḫāristān
Ghi chú tác giả:az Ḥaḍrat Mullā Maǧd-ad-Dīn
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers. - Erscheinungsjahr auf S. 211 und S. 212 genannt
Mô tả vật lý:4, 212 S.