Đang tải...

Maslak al-muttaqīn

"Dar masāʾil-i ḍarūrī namāz, roza wa zakāt wa fiṭra" -- Kolophon

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧahān Ṣūfī Ilāh Yār Ḫān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišūr , [1894]
Phiên bản:4. bār
Ghi chú tác giả:[muʾalafa-i Ǧahān Ṣūfī Ilāh Yār Ḫān]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:"Dar masāʾil-i ḍarūrī namāz, roza wa zakāt wa fiṭra" -- Kolophon
Mô tả sách:In arab. Schrift, pers
Mô tả vật lý:630 S.