Đang tải...

Muḫtaṣar al-waqāya

"Masāʾil-i niṣāb-i fiqh" -- Kolophon

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ubaidallāh (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawalkišūr , 1915
Phiên bản:5. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Muḫtaṣar al-waqāya
Ghi chú tác giả:ʿUbaidallāh
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:"Masāʾil-i niṣāb-i fiqh" -- Kolophon
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. mit Kolophon auf Persisch. - Titelvariante über den Seiten: "Muḫtaṣar waqāya"
Mô tả vật lý:4, 288 S.