Đang tải...

Baccoṉ ke Ġālib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Farīd ʿIšratī (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Ranjīt Prakāšan , [ca. 1940]
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:murattabah-i Farīd ʿIšratī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:157 S. Ill. 18 cm