Đang tải...

Maulid-i šarīf

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dihlavī, ʿAbd-al-ʿAzīz Muḥaddis (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Naval Kišor , 1914
Phiên bản:2. bār
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Maulid-i šarīf
Ghi chú tác giả:jo Maulavī Ḥāfiẓ ʿAbd-al-ʿAzīz Muḥaddis̱ ne taʾlīf farmāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Nebentitel über den Seiten genannt: "Risālah-i Maulid-i šarīf-i ʿazīzī"
Mô tả vật lý:176 S.