Trích dẫn APA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, S. (1945). Tafsīr Mavāhib ar-raḥmān. Lakhnaʾū: Navalkišor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid. Tafsīr Mavāhib Ar-raḥmān. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1945.

Trích dẫn MLA

Amīr ʿAlī Malīḥābādī, Saiyid. Tafsīr Mavāhib Ar-raḥmān. Lakhnaʾū: Navalkišor, 1945.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.