Đang tải...

Phūlon kī ḍālī : ek pyāre bacce Harī nām kī yādgār men iske ġam-zadah vālidain kījānib se vaqf kījātī hai

"Maqṣūd yih hai kih iskī āmadanī se mufīd kitābon ki išāʿat kā ek silsilah qāʾim kīyā jāʾe aur is t̤araḥ mulk men rifāh-jūʾī ke ek kām kī buniyād paṛe" -- Titelseite

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sabhā, Vidyā Pracārinī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
English
German
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , [ca. 1940]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Phūlon kī ḍālī
Ghi chú tác giả:Vidyā Pracārinī Sabhāne šāʾiʿ kī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:"Maqṣūd yih hai kih iskī āmadanī se mufīd kitābon ki išāʿat kā ek silsilah qāʾim kīyā jāʾe aur is t̤araḥ mulk men rifāh-jūʾī ke ek kām kī buniyād paṛe" -- Titelseite
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Titel auch in Devanagari-Schrift auf der Haupttitelseite. - Aus dem Deutschen ins Englische, aus dem Englischen ins Urdu übersetzt und überarbeitet
Mô tả vật lý:114 S.