Trích dẫn APA

Saršār, R. N., & Nūrānī, A. H. Fasānah-i Āzād. Lakhnaʾū: Rājah Rām Kumār Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Buk Ḍipo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Saršār, Ratan Nāth, và Amīr Ḥasan Nūrānī. Fasānah-i Āzād. Lakhnaʾū: Rājah Rām Kumār Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Buk Ḍipo.

Trích dẫn MLA

Saršār, Ratan Nāth, và Amīr Ḥasan Nūrānī. Fasānah-i Āzād. Lakhnaʾū: Rājah Rām Kumār Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Buk Ḍipo.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.