Đang tải...

Fasānah-i Āzād

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saršār, Ratan Nāth (Tác giả)
Tác giả khác: Nūrānī, Amīr Ḥasan (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Buk Ḍipo , 19XX-
Loạt:Rājah Rām Kumār Pres pākiṭ buk sīrīz
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Fasānah-i Āzād
Ghi chú tác giả:muṣannif Panḍit Ratan Nāth Saršār. Muqaddamah va ṣiḥat va tartīb Amīr Ḥasan Nūrānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu