Trích dẫn APA

Ġālib, M. A. H. (1957). Dīvān-i Ġālib: Maʿ taṣḥīḥ va iz̤āfah-i ḥālāt-i zindagī (10. bār.). Lakhnaʾū: Rām Kumār Pres Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Pres Buk Ḍipo.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān. Dīvān-i Ġālib: Maʿ Taṣḥīḥ Va Iz̤āfah-i Ḥālāt-i Zindagī. 10. bār. Lakhnaʾū: Rām Kumār Pres Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Pres Buk Ḍipo, 1957.

Trích dẫn MLA

Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān. Dīvān-i Ġālib: Maʿ Taṣḥīḥ Va Iz̤āfah-i Ḥālāt-i Zindagī. 10. bār. Lakhnaʾū: Rām Kumār Pres Buk Ḍipo vāris̱-i Naval Kišor Pres Buk Ḍipo, 1957.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.