Đang tải...

Dīwān-i Ġauṯ al-Aʿẓam : maʿ ḥālāt

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAbd-al-Qādir al-Ǧīlānī, Ibn-Abī-Ṣāliḥ (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār Bukḍipo wāriṯ-i Nawalkišūr Bukḍipo , [1952]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Dīwān
Ghi chú tác giả:Ġauṯ al-Aʿẓam Ḥaḍrat Šaiḫ Muḥī-ad-Dīn ʿAbd-al-Qādir Ǧīlānī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Persisch mit Einleitung auf Urdu zum Leben des ʿAbd-al-Qādir Ǧīlānī. - Erscheinungsjahr auf der Buchrückseite genannt
Mô tả vật lý:48 S.