Φορτώνει......

Risālah-i taʿrīf an-nabz̤

Medical treatise on the science of determining cures as diagnosed by reading one's pulse, according to the Unani school of medicine. - "jis men ʿilāvah bayān-i kull anvāʿ va iqsām-i nabz̤ kī pūrī taʿrīf ke ek naqšah-i jadvalīyah men is amr kī tafṣīl hai kih kaun kaun sī nauʿ...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Gopāmūʾī, Bašīr Aḥmad (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Urdu
Persian
Έκδοση: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1951
Έκδοση:9. bār
Θέματα:
Σχετικά τεκμήρια:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Risālah-i taʿrīf an-nabz̤
Σημειώσεις συγγραφέα:min taʾlīf-i lat̤īf-i Ḥakīm Bašīr Aḥmad Ṣāḥib Gopāmavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περίληψη:Medical treatise on the science of determining cures as diagnosed by reading one's pulse, according to the Unani school of medicine. - "jis men ʿilāvah bayān-i kull anvāʿ va iqsām-i nabz̤ kī pūrī taʿrīf ke ek naqšah-i jadvalīyah men is amr kī tafṣīl hai kih kaun kaun sī nauʿ aur qism-i nabz̤ ki kaun kaun se marz̤ men z̤arūrī al-vuqūʿ hotī hai" -- Kolophon
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, Urdu mit persischen Versen auf Persisch
Φυσική περιγραφή:80 S.