Trích dẫn APA

(1926). Baʿd ḥamd-i hindī (2. bār.). Lakhnaʾū: Naval Kishor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Baʿd Ḥamd-i Hindī. 2. bār. Lakhnaʾū: Naval Kishor, 1926.

Trích dẫn MLA

Baʿd Ḥamd-i Hindī. 2. bār. Lakhnaʾū: Naval Kishor, 1926.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.