Đang tải...

Pairāhan-i Yūsufī 2

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yūsufī, Muḥammad Yūsuf ʿAlīšāh (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1947
Ghi chú tác giả:Maulavī Muḥammad Yūsuf ʿAlī Šāh Cištī Niẓāmī Gulšanābādī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek