Đang tải...

Maḥāʾid-i ẖātim an-nabīyīn

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Amīr Mīnāʾī, Amīr Aḥmad (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Navalkišor , 1930
Phiên bản:9. martabah
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:az Munšī Amīr Aḥmad Ṣāḥib Amīr Mīnāʾī Lakhnavī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:10, 158 S.