Đang tải...

Pārah-i ʿain mīm

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār vāris̱-i Mat̤baʿ-i Munšī Naval Kišor , 1970
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab. und Urdu
Mô tả vật lý:24 S.