Đang tải...

Pārah-i Sayaqūl

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Tarbhūn Nāth Dhīr (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Lakhnaʾū : Rājah Rām Kumār , 1966
Phiên bản:55. bār
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[ba-ihtimām-i Tarbhūn Nāth Dhīr]
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, arab
Mô tả vật lý:24 S. 28 cm