Φορτώνει......

Qiṣṣah-i Ḥājī Bābā Iṣfahānī : [tarjumah-i kitāb-i Aiḍvincarz āf dī Ḥājī Bābā āf Iṣfahān: is qiṣṣah men Īrānīyon kī muʿāšarat ʿilm-i adab siyāḥat-i juġrāfīyah t̤arz-i ḥukūmat mulāzimat aur t̤abābat ġarz̤̤ tamām jahān kī bāten maujūd haiṉ aur phir qiṣṣah kā qiṣṣah jo dūr bīn javānon ke liye pīr nāṣiḥ pīron ke liye javān h̲uš tadbīr baccon kā dil bahlānevālā adheṛon kī jān hai]

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Morier, James Justinian (Συγγραφέας)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Urdu
English
Έκδοση: [Lakhnaʾū] : [Naval Kišor] , [ca. 1900]
Θέματα:
Σημειώσεις συγγραφέα:muṣannafah-i Kaptān Mūrīr Ṣāḥib Sayāḥ-i Īrān
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Περιγραφή
Περιγραφή τεκμηρίου:In arab. Schrift, Urdu. -
Φυσική περιγραφή:572 S.