Đang tải...

T̤ilism-i Šarar : ʿurf Gulāb kunvar

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Šarar, Muhammad Muṣt̤afā ʿAlīẖān (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , 1909
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:min taṣnīf-i Muḥammad Muṣt̤afā ʿAlīẖān Ṣāḥib Bahādur Šarar
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu. - Nebentitel auf der Titelseite: "Gulāb kunvar". - Novel
Mô tả vật lý:266, 4 S.