Παραπομπή APA

Qāḍī, ʿ. I. a., & ʿAlī, ʿ. (1957). Ṣubḥ kā sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū.

Παραπομπή Chicago Style

Qāḍī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-Aḥmad al-, και ʿAbbās ʿAlī. Ṣubḥ Kā Sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū, 1957.

Παραπομπή MLA

Qāḍī, ʿAbd-ar-Raḥīm Ibn-Aḥmad al-, και ʿAbbās ʿAlī. Ṣubḥ Kā Sitārah. Lakhnaʾū: (Rājah) Rām Kumār Pres Bukḍipo Lakhnaʾū vāris̱-i Naval Kišor Pres Bukḍipo Lakhnaʾū, 1957.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.