Đang tải...

Haft manzil

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: [Lakhnaʾū] : Naval Kišor , [ca. 1900]
Những chủ đề:
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Urdu
Mô tả vật lý:219 S.