Đang tải...

Rāmāyan bhākhā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tulasīdāsa (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Braj
Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kišor , [1913]
Phiên bản:[4. martabah]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Mikrofilmausgabe u.d.T.: Rāmāyan bhākhā
Ghi chú tác giả:nāmī Mahātmā Svāmī Gosāʾīn Tulsī Dās jī Bekanṭh Bāsī ne banāʾī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schrift, Braj Bhāšā mit Titelseite und Kolphon auf Urdu. - Auflagebezeichnung und Erscheinungsjahr auf S. 347 genannt
Mô tả vật lý:348 S. Ill.