Đang tải...

Nivedana : (arthāt Dayānandīmata kā khaṇḍana)

Kritik an der Veda-Auslegung des Dayānanda Sarasvatī, Gründer des Arya Samaj

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śivaprasāda Sitāraihinda Rāja (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalkiśora , 1914
Phiên bản:3. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Nivedana
Online-Ausg.: Nivedana
Ghi chú tác giả:Rājā Śivaprasāda
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Kritik an der Veda-Auslegung des Dayānanda Sarasvatī, Gründer des Arya Samaj
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:27 S.