Đang tải...

Lalanasāgara

Über nordinidische Musik. - Poems

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lalanapiyā Śarmā (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora , 1927
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Druckausg.: Lalanasāgara
Online-Ausg.: Lalanasāgara
Ghi chú tác giả:Lalanapiyā ne [...] banāyā
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Über nordinidische Musik. - Poems
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:52, 32, 492 S. Ill.