Đang tải...

Ādhunika Ṭarkī

Über die Türkei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Athar Ali, Muhammad (Tác giả)
Định dạng: Microfilm Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśora-Presa , 1947
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:lekhaka Ataharaalī; sampādaka Iḵarāmuddīna Ḵidavāī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Tóm tắt:Über die Türkei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Mô tả sách:In Devanagari-Schrift, Hindi
Mô tả vật lý:179 S. Ill.